Запобігання корупції

За Ш квартал 2019р. корупційних правопорушень не виявлено. Новоград-Волинським міжрайонним управлінням водного господарства забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом реалізації заходів на 2019 рік, затверджених наказом по Новоград-Волинському МУВГ від 27.12.2018р № 71 .

         В управлінні постійно досліджуються нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність управління на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних,  або пов’язаних з корупцією правопорушень.

За ІІ квартал 2019р. корупційних правопорушень не виявлено. Новоград-Волинським міжрайонним управлінням водного господарства забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом реалізації заходів на 2019 рік, затверджених наказом по Новоград-Волинському МУВГ від 27.12.2018р № 71 .
В управлінні наказом від 04.03.2019. № 25 затверджено Антикорупційну програму. Також розроблений та затверджений робочий план до антикорупційної програми на 2019 рік. 
Наказом від 09.01.2018р № 9 створена комісія з оцінки корупційних ризиків в управлінні. В управлінні постійно досліджуються нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність управління на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень.

За І квартал 2019 року в Новоград-Волинським МУВГ фактів порушення вимог антикорупційного законодавства не виявлено, зокрема: 
– відсутні особи, які б перебували у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб, або були безпосередньо підпорядкованим у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам; 
– відсутні повідомлення про конфлікти інтересів; 
– не виявлено інших фактів обмежень чи заборони, встановлених антикорупційним законодавством.
Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки затвердженого наказом № 8324 від 26.04.2018 року, та на виконання наказу БУВР р.Прип’яті від 29.12.18 р. № 137 Новоград-Волинським міжрайонним управлінням водного господарства забезпечується безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом реалізації заходів, затверджених наказом Новоград-Волинського МУВГ від 27.12.18 р. № 71.