Нормативні документи

Закони України, які регулюють водогосподарську діяльність.

Підзаконні акти, які регулюють водогосподарську діяльність.

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
  • Порядок користування землями водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502) до ст.85 Водного кодексу України;;
  • Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486) до ст.87 Водного кодексу України із змінами;
  • Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 87) із змінами;
  • Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року №557) зі змінами;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1091 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування»;
  • Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 «Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 за № 887/30755

Розпорядження

Державний облік вод

● Порядок ведення державного обліку водокористування. Затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);

● Державна статистична звітність — форма 2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (Затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року №78);

● Типові форми первинного обліку з використання вод (ПОД -11 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням ”, ПОД-12 „Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами”, ПОД-13 „Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються”. (Затверджені наказом Держкомстату України від 27 липня 1998 року №264).

Відомчі нормативні документи

●«Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об»єктах» та «Програма державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення»,затверджені наказом Держводагентства України № 30 від 18.01.2019 року.

● Правила технічної експлуатації меліоративних систем (Затверджені наказом Держводгоспу України 25 грудня 2001 року№285);

● Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів. (ВНД 33-3.4-01-2000);

● Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4 -33-3.3-2001) та ін.;

● Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах. (ВНД 33-.1.1-14-2001).