Дорадчий центр

Дорадчий центр


Інформаційно-аналітичний центр Новоград-Волинського МУВГ створений наказом по управлінню від 15.11.2014 року №82.

Основною метою інформаційно-аналітичного центру є розкриття напрямків діяльності водогосподарського комплексу Новоград-Волинського і Баранівського районів, ознайомлення з історією галузі, ілюстрація політики водного господарства, накопичення новітніх технологій та впровадження наукових придбань у виробництві.

Створений дорадчий центр при зверненні юридичних та фізичних осіб надає інформаційно-консультативні та дорадчі послуги з питань технічної експлуатації осушувальних систем, ефективного використання меліорованих земель, збереження і відтворення водних ресурсів.

Інформаційно-аналітичний центр:

- забезпечує накопичення банку даних про стан меліорованих земель, водогосподарських об’єктів області;

- надає практичну допомогу сільгосптоваровиробникам у вирішенні питань, пов’язаних з будівництвом та експлуатацією меліорованих ділянок, впроваджує кращій досвід та сучасну технологію на осушенні;

- розповсюджує серед сільгосппідприємств науково - обґрунтовані рекомендації щодо використання осушених земель, впровадження двобічного регулювання водного режиму, проведення способів зволоження, застосування засобів водообліку.

На базі інформаційно-аналітичного центру проводяться наради-семінари із сільськогосподарськими виробниками, щодо ефективного використання меліорованих земель, утримання внутрішньогосподарської мережі в робочому стані, пошуки джерел її фінансування.

Контактні дані:


Телефон: (04141) 3-77-35, 3-77-45, 3-77-30
Поштова адреса: Україна, м.Нов-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, 236.
Електронна адреса: [email protected]